Zuivelhoeve De Bossneppe, Kortrijkstraat 16, 8810 Lichtervelde, gekend in het KBO onder ondernemingsnummer BE0761.231.848, hierna “Zuivelhoeve De Bossneppe” genoemd.

Wij verwerken de gegevens die wij via de website verzamelen.
Het gaat dan om

 • Naam
 • Telefoon
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens-
 • IP-adres

Je geeft een uitdrukkelijke toestemming door het voorziene vakje aan te vinken onderaan het contactformulier. Indien je ons mailt, geef je ons ook de toestemming om je gegevens te verwerken.

We verwerken de gegevens waarvoor je je toestemming hebt gegeven om:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Marketingdoeleinden
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Zuivelhoeve De Bossneppe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na 2 jaar inactiviteit zullen je gegevens uit onze archieven worden gewist.

 • Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan verwerkers met het oog om de doeleinden zoals opgesomd in punt 4 uit te voeren. Je gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden omwille van commerciële doeleinden.
 • Zuivelhoeve De Bossneppe hecht het grootste belang aan je persoonsgegevens en de bescherming ervan. Indien zij een beroep doet op verwerkers die eveneens in aanraking zouden komen met je persoonsgegevens zal zij er op toezien dat de verwerkers de persoonsgegevens niet aanwenden voor doeleinden anders dan degene opgesomd onder punt 4. Indien je wil geïnformeerd worden over de verwerkers kan je ons hiertoe een e-mail zenden aan info@debossneppe.be.

Deze privacy policy heeft tot doel de gebruiker op een adequate wijze te informeren over zijn/haar rechten.

De gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn/haar gegevens. Wil je je persoonsgegevens inzien, verbeteren, overdragen of de verwerking ervan inperken, dan kan dat natuurlijk ook. Onder bepaalde voorwaarden kunnen je gegevens gewist worden. Je vraag hiertoe kan je heel eenvoudig stellen via een mailtje naar info@debossneppe.be.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zuivelhoeve De Bossneppe en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@debossneppe.be.

We reageren zo snel mogelijk, maar ten laatste binnen de vier weken, op jouw verzoek . Zuivelhoeve De Bossneppe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be